top of page

KATALOG

katalog
1.jpg
Lysfest

LYSFESTEN

Med fakler, sang og fyrverkeri bir adventstiden sparket i gang på den årlige lysfesten i Bergen, der opptil 30 000 bergensere og striler samles for å tenne juletreet på Lungårdsvannet. Sammen med 5000 av våre fakler setter fyrverkeriet et stort preg på denne årlige tradisjonen. Dette er en stor oppskytning, der vi bruker mange av våre ferdigstillte kl. 4 batterier i tillegg til 3”, 4”, 5” og 6” bomber. Bombene skytes opp fra bombeborger i komposisjoner som tilpasses etter anledningen.

Fyrverkeriets historie

FYRVERKERIETS HISTORIE

Fyrverkeri dateres tilbake til det 7. århundre og har sin
opprinnelse i Kina. Kineserne utviklet mange forskjellige typer fyrverkeri,fra romersk lys til raketter og mange andre typer, med en rekke forskjellige effekter og farger.
Kunsten og vitenskapen om fyrverkeriproduksjon utviklet seg til et selvstendig yrke. I det gamle Kina ble pyroteknikere (fyrverkerimestere) respektert for sine kunnskaper og ferdigheter i montering av blendende skjermer av lys og lyd.


 

Fyrverkeriproduksjon. Bildet er tatt under et fabrikkbesøk hos en av våre leverandører i Kina.

Det var først på begynnelsen av 1800-tallet at vi fikk det
vi kan kalle et “fargesprakende fyrverkeri”. Det var anvendelsen av klorat og metallsalter som gjorde fargene mulig. På slutten av 1800-tallet fikk fyrverkeriet det sterke blendende hvite lys da man begynte å anvende magnesium og aluminium i de pyrotekniske satser.
Anvendelse av titan i fyrverkeri er av nyere dato, og ble først tatt i bruk på 1950-tallet.

 

Tradisjonelle produksjonsteknikker er fremdeles i bruk. Her henger stjerneskuddene til tørk.

I årene som har gått siden kruttet ble oppdaget har fyrverkeriet gjennomgått en omfattende utvikling.
Krav til sikkerhet, godkjenning og kvalitetskontroll av produkter er i dag bedre enn noen gang.

Effektgalleri

EFFEKTGALLERI

Informasjon til allmenheten

Tuwinor AS ønsker med dette skrivet å informere befolkningen, som bor og

oppholder seg i nærheten av vårt lager i Langedalen 522, Arna, om

sikkerhetsforhold og beredskapstiltak knyttet til vår virksomhet.

 

Bakgrunn

Tuwinor AS oppbevarer pyrotekniske varer i Langedalen 522 i Arna.

Som følge av mengden virksomheten har tillatelse til å oppbevare havner selskapet under storulykkeforskriften. Selskapet legger vekt på forebygging av ulykker og hendelser ved en analytisk og preventiv tilnærming. Målet er at en hendelse aldri skal inntreffe, men dersom det oppstår en hendelse skal det være tilstrekkelige barrierer slik at det ikke går ut over sikkerhetssonene.

bottom of page