top of page

Informasjon til allmenheten

Tuwinor AS ønsker med dette skrivet å informere befolkningen, som bor og oppholder seg i nærheten av vårt lager i Langedalen 522, Arna, om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak knyttet til vår virksomhet.

 

Bakgrunn

Tuwinor AS oppbevarer pyrotekniske varer i Langedalen 522 i Arna. Som følge av mengden virksomheten har tillatelse til å oppbevare havner selskapet under storulykkeforskriften. Selskapet legger vekt på forebygging av ulykker og hendelser ved en analytisk og preventiv tilnærming. Målet er at en hendelse aldri skal inntreffe, men dersom det oppstår en hendelse skal det være tilstrekkelige barrierer slik at det ikke går ut over sikkerhetssonene.

bottom of page